078 05 05 23

Wat is de Metabole Bedrijfsscan?

Gerichte bloedmonstername van koeien uit verschillende lactatiegroepen kunnen metabole indicaties opleveren die helpen in het verder bijsturen van management, rantsoen en omgevingsfactoren. Uniek bij de Metabole Bedrijfsscan is dat de analyses gebeuren op gepoolde bloedmonsters van 5 individueel bemonsterde koeien in een specifieke lactatiegroep. Deze methode, ontwikkeld door professor Robert Van Saun, biedt een inschatting van een percentage koeien ‘at risk’ voor een bemonsterde lactatiegroep. Door meerdere lactatiegroepen (droge koeien, verse koeien, pieklactatiekoeien) te bemonsteren krijgt u dankzij de Metabole Bedrijfsscan een beeld van de metabole status van de ganse transitieperiode en, bij uitbreiding, het ganse bedrijf.

Aandachtspunten bij de monstername

 • Vermijd zo veel mogelijk stress bij de bemonstering want stress kan invloed hebben op bepaalde biochemische parameters:
  • Dierenarts en veehouder spreken op voorhand af om de koeien vast te zetten voor de monstername, vlak voor de  dierenarts op het bedrijf arriveert.
  • Kort na de middag is het ideale moment voor de monsternames, dan zijn koeien namelijk het meest in rust.

 • Vermijd risico’s op hemolyse:
  • De dierenarts neemt bij voorkeur bloed via het vacutainer systeem met een gewoon serumbuisje (rode dop) en zorgt voor minstens 10 cc bloed.
  • Bewaar de monsters zo snel mogelijk in het donker.
  • Laat het bloed de eerste 6 uur stollen bij kamertemperatuur (indien langer bewaren: best bij 4°C).
  • Laat de monsters zo snel mogelijk ophalen door het labo voor analyse (binnen 48 uur).

 • Duid op het analyseaanvraagformulier goed aan welke koeien tot welke lactatiegroep behoren (droog, vers en piek) en dus welke 5 individuele dieren gepoold moeten worden.

Wat mag je verwachten na de analyse?

 • Na een doorlooptijd van ± 1 week krijgt de dierenarts een afgerond beproevingsresultaat van het DGZ-labo met alle resultaten van de biochemische parameters die binnen het metabool pakket getest werden.
 • Kort nadien bezorgt DGZ:
  • Voor iedere geteste parameter en per lactatiegroep de inschatting van het percentage koeien dat te hoog of te laag scoort per parameter.
  • Een legende per geteste parameter die helpt bij de interpretatie.
  • Het webdiagram met de aandachtspunten per geteste lactatiegroep.

Hoe kan de Metabole Bedrijfsscan je helpen?

 • Omdat de analyses gepoold gebeuren, krijg je op een kosten-efficiënte manier inzicht in de metabole status van een melkveebedrijf.
 • De scan helpt om de ziektepatronen na afkalven in te schatten.
 • De scan vestigt de aandacht op bestaande onevenwichten.
 • Met de scan toets je op een eenvoudige manier de resultaten aan de observaties in de stal en hij helpt de dierenarts om oplossingen voor te stellen op het niveau van rantsoen, omgevingsfactoren en bedrijfsmanagement.
 • De doeltreffendheid van toegepaste aanpassingen kun je gemakkelijk controleren dankzij de scan.

De Metabole Bedrijfsscan is vooral geschikt:

 • Voor bedrijven met meer dan 80 koeien in productie.
 • Om de aandachtspunten in beeld te brengen.
 • Om inzicht te krijgen in de situatie op groepsniveau.
 • Om samen met de observaties in de stal en andere beschikbare data tot een betere diagnose te komen.

Hoe begin ik eraan?

 • Selecteer 5 klinische gezonde koeien per lactatiegroep (droog, vers, piek) voor de bemonstering.
 • Zorg dat de koeien binnen de lactatiegroep zo uniform mogelijk zijn qua drachtstadium en pariteit; combineer in dezelfde groep geen gekalfde vaarzen met vers gekalfde koeien.
Selectiecriteria per lactatiegroep
 • Koeien einde droogstand: de laatste 3 weken voor verwachte kalfdatum, niet te kort voor het kalven.
 • Vers gekalfde koeien: eerste 3 à 4 weken na het afkalven, niet kort na het kalven.
 • Pieklactatiegroep: koeien tussen 60 en 120 dagen in productie.


Een Metabole Bedrijfsscan vraag je aan op het aanvraagformulier onderzoek HERKAUWERS (onder de rubriek biochemiepakketten).

Meer weten?