Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

 

Voor prijskampen en verzamelingen is er een algemene regelgeving van toepassing waaraan elk deelnemend rund moet voldoen. Hieronder vind je een samenvatting van deze regelgeving. Daarnaast kan de organisator van een verzameling bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer hiervoor rechtstreeks bij de organisator.

Welke algemene regelgeving is van toepassing voor verzamelingen?

 • BVD
  • Runderen die deelnemen aan wedstrijden moeten een statuut ‘IPI-vrij door onderzoek’ of ‘IPI-vrij door afstamming’ hebben.
  • Runderen geboren vanaf 1 oktober 2018 mogen ook met een statuut ‘IPI-vrij door beslagstatuut’ deelnemen aan verzamelingen.
 • IBR
  • Runderen die deelnemen aan wedstrijden moeten afkomstig zijn van een beslag met een I3- of I4-statuut.
  • De bedrijfsdierenarts neemt van elk deelnemend dier een bloedmonster, dat hij/zij laat onderzoeken op aanwezigheid van antistoffen tegen IBR(*). Neem de monsters op het juiste moment: niet te vroeg (maximaal 60 dagen voor de wedstrijd) en niet te laat (houd er rekening mee dat het enkele dagen duurt voor je de laboratoriumuitslagen ontvangt).
  • Runderen afkomstig van een beslag met I4-statuut kunnen deelnemen als het resultaat van de IBR gB-ELISA-test negatief is.
  • Runderen afkomstig van een beslag met I3-statuut kunnen deelnemen als het resultaat van de IBR gE-ELISA-test of de IBR gB-ELISA-test negatief is.

(*) Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op erkende veemarkten, verzamelcentra voor vleeskalveren en handelaarstallen.

Welke documenten neem je mee naar de verzameling?

 • Het runderpaspoort;
 • De analyseresultaten (beproevingsverslag);
 • Verder is het zinvol om het Risicorapport dier mee te nemen, dat het IBR- en BVD-statuut van je dieren weergeeft. Je kunt dat rapport downloaden (en printen) in Veeportaal. In deze handleiding Risico rapport dier lees je hoe je hierbij te werk gaat.

Welke extra voorzorgen kun je nemen?

 • Vóór de verzameling

Indien je een dier wenst aan te kopen van een ander beslag, dan is het belangrijk om na te gaan welk IBR- en BVD-statuut dit dier heeft. Dit kun je doen via het Risicorapport in Veeportaal of via de sms-dienst. Let wel, bij deelname aan verzamelingen mag voor IBR het I3- of I4-statuut niet opgeschort zijn. De volledige statuutcode dient dus I3-1 of I4-1 te zijn.

 • Na de verzameling

Elke deelname aan een verzameling betekent een risico voor insleep. Daarom raden we aan om een rund dat heeft deelgenomen aan een verzameling bij terugkeer op het bedrijf in quarantaine te plaatsen en een bloedonderzoek uit te voeren (28 tot 40 dagen na de verzameling).

Bespreek met je bedrijfsdierenarts welke andere bioveiligheidsmaatregelen je kunt nemen en of vaccinatie zinvol is.