Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

 

Dieren van verschillende leeftijden hebben vaak een verschillende immuniteits- en infectiestatus. Oudere dieren kunnen immuun zijn voor een infectie, terwijl de jongere er gevoelig voor zijn. Voor de gezondheid van de dieren is het dus ontzettend belangrijk om de leeftijdsgroepen gescheiden te huisvesten, en dat geldt zeker voor de kalfjes.

Het spreekt voor zich dat ook zieke dieren niet bij de gezonde dieren horen te staan en dat dieren die sterven onmiddellijk uit de stal verwijderd moeten worden.

Enkele basistips:

 1. Houd runderen van verschillende leeftijden van elkaar gescheiden.

Maak ook dat er geen contact mogelijk is tussen de groepen. Oudere dieren kunnen namelijk immuun zijn voor een bepaalde infectie, maar er toch drager van zijn, terwijl de jongere dieren er net gevoelig voor zijn. Plaats daarom achterblijvers ook nooit terug bij een jongere groep dieren.

 1. Gebruik voor de verschillende groepen apart materiaal, kledij en laarzen.

Was ook de handen als je van de ene stal gaat naar de andere. Zo vermijd je dat je zélf infecties overbrengt, bijvoorbeeld via laarzen, kledij, handen of materiaal.

 1. Zieke koeien en kalveren horen thuis in de ziekenboeg.

In de ziekenboeg kunnen de dieren geen rechtstreeks contact hebben met de andere runderen. Gebruik deze stal enkel voor het afzonderen van zieke dieren en reinig en ontsmet hem na elk gebruik.

 1. Respecteer de looplijnen: van jong naar oud.

Werk dus steeds van de meest gevoelige groepen naar minder gevoelige groepen, en dat geldt voor iedereen die op het bedrijf komt. Zieke dieren en dieren in quarantaine, die het grootste risico vormen, bezoek je als laatste.

 1. Een afzonderlijke, propere box waar koeien rustig kunnen afkalven, is een must voor koe en kalf.

Bij de koeien verminder je zo het risico op infecties van bijvoorbeeld de baarmoeder of de uier, en de kalfjes lopen minder kans om bij de geboorte besmet te raken vanuit de omgeving.

  • Gebruik de afkalfboxen enkel voor koeien die moeten kalven.
  • Zorg ervoor dat de koe proper is als ze naar de afkalfbox verhuist.
  • In de afkalfbox staat de koe volledig gescheiden van de andere dieren.
  • Hou de box proper en droog, reinig de box na elke kalving en zorg voor vers stro.
 1. Zet pasgeboren kalfjes direct na de geboorte apart.

Neem de pasgeboren kalfjes meteen na de geboorte weg uit de afkalfbox en plaats ze in een individueel kalverhutje of eenlingbox gedurende minstens 6 weken (meer info op deze pagina over de huisvesting van kalveren). De eerste weken na de geboorte zijn deze jonge dieren namelijk extra gevoelig voor ziektekiemen.

 1. Huisvest ook je vaars- en stierkalveren apart.

Plaats de stierkalveren op een locatie waar er geen contact mogelijk is met de andere dieren, liefst vooraan op het bedrijf. Zo hoeft de veehandelaar het bedrijf niet te betreden en komt hij niet in contact met de vaarskalveren.