078 05 05 23

Overzicht alle beslagstatuten BVD

BVD-beslagstatuut

Omschrijving

Blokkeringsstatus bedrijf

BVDH 01

BVD-besmet bedrijf
Op het bedrijf is er minstens één IPI aanwezig van maximum 45 dagen oud.

Normaal

BVDH 03

BVD-besmet bedrijf
Op het bedrijf is er minstens 1 IPI aanwezig van meer dan 45 dagen oud.

Volledig geblokkeerd

BVDH 11

BVD-bedrijfsstatus niet gekend

Normaal

BVDH 13

Bedrijf met BVD-onbekende runderen
(geboren voor 1/1/2015)

Volledig geblokkeerd

BVDH 21

Bedrijf zonder historiek van besmetting, maar voldoet nog niet aan criteria van een
BVD-vrij beslagstatuut

Normaal

BVDH 22

BVD-verdacht bedrijf met historiek
van BVD-besmetting

(positief resultaat in het laatste jaar), maar geen IPI’s of BVD-onbekende dieren meer aanwezig

Normaal

BVDH 31

BVD-vrij bedrijf met serologische bewaking

Normaal

BVDH 34

BVD-vrij bedrijf met individueel virologisch onderzoek van de nieuwgeboren kalveren (virologische bewaking)

Normaal

BVDH 99

Officieel erkende instellingen, instituten of centra (bv. zoo)

Volledig geblokkeerd