Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

De wachttijden op onze Helpdesk lopen momenteel hoog op. Stuur bij voorkeur een email die we zo spoedig mogelijk beantwoorden. Dank voor uw begrip. 

078 05 05 23

Overzicht BVD dierstatuten

Statuut

Welk dier krijgt dit statuut?

Wat zijn de gevolgen?

IPI-vrij door onderzoek

> Een kalf dat negatief heeft getest voor BVD-virus, of,
> Een dier dat beschikt over een geldig buitenlands BVD-certificaat.

> Het dier mag vrij in de handel.

IPI-vrij door afstamming

 

 

IPI-vrij door beslagstatuut

> Een kalf geboren op een bedrijf met statuut BVD-vrij, of,
> Een moederdier dat al meer dan 280 dagen voor de kalving aanwezig was op het bedrijf.

> Het dier mag vrij in handel

IPI-verdacht

> Een kalf/rund waarvan het onderzoek ongeldig was, of,
> Het moederdier van een positief kalf/foetus, of,
> Een moederdier met het statuut ‘BVD-onbekend’ waarvan het kalf het statuut ‘IPI’ toegekend krijgt’ 

> Een IPI-verdacht rund moet binnen de 7 dagen (opnieuw) bemonsterd worden.
> In afwachting van dit onderzoek kan het dier niet verhandeld worden. Het kan enkel afgevoerd worden naar het slachthuis.
> Het rund mag ook niet op de weide of naar een verzameling.

BVD-onbekend

> Geboren voor 2015 en niet onderzocht
> Laattijdig onderzoek van nieuwgeboren kalf

> Als het gaat om een rund geboren voor 2015, moet het voor 1 januari 2018 bemonsterd worden
> Als het gaat om een laattijdig onderzoek van een nieuwgeboren kalf, moet het kalf binnen de 7 dagen bemonsterd worden.
> In afwachting van onderzoek enkel vrij ter slachting.
> Rund mag niet op de weide of naar een verzameling.

IPI

> Een kalf dat positief getest heeft voor BVD-virus, of,
> Een nakomeling van een moederdier met het IPI-statuut, of,
> Een IPI-verdacht dier dat niet binnen de 7 dagen bemonsterd werd, of,
> Een rund dat op 1 januari 2018 nog steeds BVD-onbekend was, wanneer het gaat over een rund geboren voor 2015 dat niet onderzocht werd
> BVD-onbekend dier dat niet binnen de 7 dagen bemonsterd werd wanneer het gaat over een laattijdig onderzoek van een nieuwgeboren kalf

> Het is bij wet verplicht om een IPI binnen de 45 dagen van het bedrijf te verwijderen (euthanasie of slachten)
> Het rund mag niet op de weide of naar een verzameling.