078 05 05 23

Overzicht BVD dierstatuten

Statuut

Welk dier krijgt dit statuut?

Wat zijn de gevolgen?

IPI-vrij door onderzoek

> Een kalf dat negatief heeft getest voor BVD-virus, of,
> Een dier dat beschikt over een geldig buitenlands BVD-certificaat.

> Het dier mag vrij in de handel.

IPI-vrij door afstamming

 

 

IPI-vrij door beslagstatuut

> Een kalf geboren op een bedrijf met statuut BVD-vrij, of,
> Een moederdier dat al meer dan 280 dagen voor de kalving aanwezig was op het bedrijf.

> Het dier mag vrij in handel

IPI-verdacht

> Een kalf/rund waarvan het onderzoek ongeldig was, of,
> Het moederdier van een positief kalf/foetus, of,
> Een moederdier met het statuut ‘BVD-onbekend’ waarvan het kalf het statuut ‘IPI’ toegekend krijgt’ 

> Een IPI-verdacht rund moet binnen de 7 dagen (opnieuw) bemonsterd worden.
> In afwachting van dit onderzoek kan het dier niet verhandeld worden. Het kan enkel afgevoerd worden naar het slachthuis.
> Het rund mag ook niet op de weide of naar een verzameling.

BVD-onbekend

> Geboren voor 2015 en niet onderzocht
> Laattijdig onderzoek van nieuwgeboren kalf

> Als het gaat om een rund geboren voor 2015, moet het voor 1 januari 2018 bemonsterd worden
> Als het gaat om een laattijdig onderzoek van een nieuwgeboren kalf, moet het kalf binnen de 7 dagen bemonsterd worden.
> In afwachting van onderzoek enkel vrij ter slachting.
> Rund mag niet op de weide of naar een verzameling.

IPI

> Een kalf dat positief getest heeft voor BVD-virus, of,
> Een nakomeling van een moederdier met het IPI-statuut, of,
> Een IPI-verdacht dier dat niet binnen de 7 dagen bemonsterd werd, of,
> Een rund dat op 1 januari 2018 nog steeds BVD-onbekend was, wanneer het gaat over een rund geboren voor 2015 dat niet onderzocht werd
> BVD-onbekend dier dat niet binnen de 7 dagen bemonsterd werd wanneer het gaat over een laattijdig onderzoek van een nieuwgeboren kalf

> Het is bij wet verplicht om een IPI binnen de 45 dagen van het bedrijf te verwijderen (euthanasie of slachten)
> Het rund mag niet op de weide of naar een verzameling.