078 05 05 23

Overzicht geschikte onderzoeksmethoden BVD

Methode

Monstertype

Opmerkingen

BVD Ag ELISA

 

Oorweefselmonster BVD-oormerk

Alle nieuwgeboren kalveren moeten binnen de 7 dagen na de geboorte bemonsterd worden. De veehouder kan dit zelf doen met het BVD-oormerk.

Oorweefselmonster
Earpunch

Bij dieren die al geïdentificeerd zijn met een traditioneel primo-oormerk of indien de bemonstering met een BVD-oormerk mislukt is, kan je bedrijfsdierenarts gebruik maken van een earpunch.

Serum, vol bloed individueel

Deze bemonstering kan je enkel toepassen voor dieren die dier minstens 90 dagen oud zijn. Met een negatief resultaat kan je een IPI-vrij statuut bekomen. 

RT-PCR

Serum, vol bloed individueel

Dit type onderzoek kan toegepast worden voor runderen van alle leeftijden.

Serum, vol bloed pool

In het laboratorium kan van meerdere (max. 20) individuele serum- of volbloedstalen één mengstaal of ‘pool’ gemaakt worden waarop dan één PCR-onderzoek wordt uitgevoerd.
>  Enkel dieren die minstens 40 dagen oud zijn kunnen bij een negatief resultaat van de pool een IPI-vrij statuut bekomen.
>  Bij een positief resultaat van de pool zal geen enkel dier een BVD-statuut bekomen. De dieren moeten dan individueel bemonsterd worden.

Stel de pool zorgvuldig samen!
>  Laat geen dieren jonger dan 40 dagen opnemen in de pool.
>  Laat ook geen verdachte dieren opnemen of laat er eventueel (een) aparte kleinere pool(s) van maken.