078 05 05 23

 
DGZ helpt je om je I&R-administratie correct uit te voeren. Zo vind je in Veeportaal handige rapporten en krijg je elk kwartaal een attentielijst. We  ondersteunen je ook bij de jaarlijkse registercontrole. Met je vragen kan je bovendien altijd terecht bij onze helpdesk (helpdesk@dgz.be of tel. 078 05 05 23) en als je dat wenst, komt één van onze medewerkers bij je langs om je te helpen met je I&R-administratie.  

Op die manier kan je vermijden dat er zich op jouw bedrijf afwijkingen voordoen, die bij vaststelling door een externe instantie financiële gevolgen kunnen hebben voor de veehouder.

Handige rapporten in Veeportaal

In Veeportaal vind je enkele rapporten die je kunnen ondersteunen bij je I&R-administratie. Deze rapporten kan je op elk moment raadplegen en downloaden.

  • R3 – Huidig register runderen:
    Dit is het register met alle aanwezige dieren op het moment van de opvraging. 
  • Overzicht veebezetting:
    Dit rapport geeft je een overzicht van de dieren die op het beslag aanwezig waren in een bepaalde periode. 
  • Overzicht kalvingsinformatie:
    Via dit rapport kan je nagaan welke geboortemeldingen er op je beslag geregistreerd werden in een welbepaalde periode. Daarnaast is het ook mogelijk om de geregistreerde geboortes van één bepaald moederdier op te vragen. 

Op de pagina met handleidingen Veeportaal vind je voor elk van deze rapporten een afzonderlijke handleiding. 

Jaarlijkse registercontrole

De stalperiode is het ideale moment om jaarlijks een registercontrole uit te voeren waarbij je nagaat of de aanwezige dieren, de identificatiedocumenten en het register met elkaar overeenstemmen. Vervolgens kan je eventuele vergissingen of fouten rechtzetten. Dit is ook steeds het ideale moment om na te gaan of er oormerken ontbreken en deze indien nodig te bestellen.

Als ondersteuning hierbij organiseert DGZ in januari ook de jaarlijkse registercampagne waarbij veehouders de mogelijkheid hebben om – na inschrijving vooraf – aan een goedkoper tarief (zie tarievenlijst rundvee) een register per post te ontvangen samen met een document om eventuele onregelmatigheden aan DGZ te melden.

Attentielijsten en benchmark

Per kwartaal ontvang je van DGZ een attentielijst. Dit is een overzicht van de  ontbrekende of laattijdige meldingen en ontbrekende paspoorten Rendac voor je beslag. Op basis van dit overzicht kan je de ontbrekende meldingen alsnog registreren en ontbrekende paspoorten Rendac opsturen naar DGZ.

Eenmaal per jaar ontvang je ook een benchmarkrapport dat de score voor jouw beslag weergeeft met betrekking tot de meldingen van het voorbije kalenderjaar.

Een DGZ-medewerker komt bij je langs

Je kan ook steeds een beroep doen op een DGZ-medewerker die op je bedrijf ter plaatse komt om je te ondersteunen bij je I&R-administratie. Dit gebeurt aan de geldende tarieven. Dit bezoek kan je aanvragen via onze helpdesk (helpdesk@dgz.be of tel. 078 05 05 23).

Voor bepaalde dossiers is een bezoek door een DGZ-medewerker verplicht. Tijdens zo'n bezoek wordt een verantwoordingsdossier opgemaakt met als doel een probleem recht te zetten. In bepaalde gevallen is hierbij ook het advies van het FAVV vereist.