078 05 05 23
Kies je dier
Kies je dier

  
Bij DGZ kan je volgende bacteriologische onderzoeken laten uitvoeren:

>>  Standaard aerobe cultuur

>>  Specifieke onderzoeken:

 • Anaerobe cultuur: Clostridium spp.
 • Campylobacter cultuur
 • Listeria spp.
 • Mycologische cultuur
 • Brachyspira + species identificatie
 • Taylorella equigenitalis (CEM)
 • MRSA
 • Atrofische rhinitis
 • Salmonella-isolatie volgens ISO 6579 (Annex D)
 • Hygiënogrammen voor kiemen en schimmels

>>  Daarnaast kan je bij DGZ ook terecht voor:

 • Gevoeligheidsbepalingen
 • Biotypering van E. coli bij konijnen en APP
 • Serotypering van S. suis en APP
 • Bacteriologische tellingen op diverse matrices