078 05 05 23

1. Koop geen dieren aan

Aangekochte dieren kunnen infecties op het bedrijf binnenbrengen, ook als ze niet zichtbaar ziek zijn. Het is dus aangewezen om helemaal geen dieren aan te kopen.

Maar uiteraard is dit in de praktijk niet altijd een haalbare kaart en kan het af en toe nodig zijn om dieren aan te kopen. Is dit het geval, dan kun je het risico beperken door aandacht te besteden aan onderstaande punten.

2. Plan de aankopen vooruit en bereid ze voor

Beantwoord volgende vragen voor je beslist of je een dier aankoopt en binnenbrengt op je bedrijf:

  • Hoeveel dieren wil ik aankopen en met welke frequentie?
  • Bij welk herkomstbedrijf koop ik de dieren en wat is de status van dit bedrijf?
  • Welke dieren wil ik aankopen en wat is hun status?
  • Hoe organiseer ik het transport?
  • Hoe ga ik om met de quarantaineperiode?

Hoe beter je plant, hoe meer tijd je hebt om de volgende stappen tot een goed einde te brengen.

3. Koop dieren van één of een beperkt aantal herkomstbedrijven

Hoe groter het aantal bedrijven waarvan je runderen aankoopt, hoe groter de kans op besmetting.

4. Kies voor een bedrijf met een goede bioveiligheid en ga de gezondheidsstatus na van dat bedrijf

Koop enkel dieren bij bedrijven met een gezondheidsstatus die minstens even hoog is als die van je eigen bedrijf.

5. Koop zo weinig mogelijk dieren aan

Ook hier geldt: hoe meer dieren je aankoopt, hoe groter het risico.

6. Check de gezondheidsstatus van de dieren die je wil aankopen.

Koop enkel dieren met een laag risico. Dat zijn dieren die op het herkomstbedrijf vóór verkoop getest zijn en geen klinische symptomen vertonen. Let ook op met drachtige dieren, want die kunnen drachtig zijn van een IPI-kalf.

Om na te gaan welk IBR- en BVD-statuut een dier heeft, kan je het Risicorapport opvragen in Veeportaal (zie handleiding Risico rapport dier) of via de sms-dienst: stuur een sms met het identificatienummer van het dier naar tel. 0471 81 70 85.

7. Ga zelf een kijkje nemen op het herkomstbedrijf

Zo kan je de gezondheidstoestand van het bedrijf en de dieren met je eigen ogen verifiëren. Hou bij je bezoek uiteraard ook rekening met de bioveiligheid ter plaatse.

8. Voer een aankooponderzoek uit

Als je dieren aankoopt, ben je wettelijk verplicht een aantal aankooponderzoeken uit te voeren.

Zorg ervoor dat de dieren in quarantaine gehouden worden tot de resultaten van de onderzoeken gekend én gunstig zijn.

Daarnaast kan het ook nuttig zijn om andere ziekteverwekkers op te sporen, zoals Mycoplasma bovis, Salmonella en Neospora (voor vrouwelijke dieren).

Je kunt onderzoeken laten uitvoeren op basis van geslacht en leeftijd, meer info hierover vind je in deze flyer over aankooponderzoek.

Koopvernietigende gebreken

Verder op onze website lees je wanneer een koopvernietiging kan ingeroepen worden.