078 05 05 23

Boviene virale diarree, kortweg BVD, is een complexe ziekte die – naast diarree, ernstige griepuitbraken bij jongvee, abortus en zwakke of misvormde kalveren – ook meer verdoken symptomen kan geven, zoals vruchtbaarheidsstoornissen en een algemeen onderdrukte weerstand.

Het probleem met BVD is dat de immunotolerant, persistent geïnfecteerde dieren (nl. BVD-dragers of IPI-dieren) vaak verdoken aanwezig zijn in de populatie. Zij zorgen voor de instandhouding en de verdere verspreiding van de ziekte.

Het bestrijdingsprogramma, dat van start ging in januari 2015 is er in de eerste plaats op gericht de IPI’s op te sporen. En met succes:

  • In juli 2020 was al 99,2% van de Vlaamse rundveebedrijven vrij van het virus.
  • Het percentage geboren IPI-kalveren of BVD-dragers kende in dezelfde periode een terugval van 0,55% (5 op de 1000 geboren kalveren IPI of BVD-drager) naar 0,02% (2 op de 10.000 geboren kalveren IPI of BVD-drager).
     

De huidige aandachtspunten van het programma zijn de volgende:
 

  1. Blijf aantonen dat je bedrijf BVD-vrij is. Hierbij gaat de voorkeur naar de virologische bewaking van elk geboren kalf.
  2. Wees alert voor tekenen van ziekte-insleep – elke verwerping dient virologisch te worden onderzocht binnen het abortusprotocol.
  3. Neem actie bij elk nieuw geval en bespreek dit steeds met je bedrijfsdierenarts
  4. De resterende geïnfecteerde bedrijven dienen verdere stappen te nemen om op korte termijn het BVD-vrij statuut te behalen