Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

Afhankelijk van het statuut van het aankopende beslag worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

  • Aankoop op een I2, I2D- of I3-beslag:  IBR gE ELISA
    Dit is een onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen ten gevolge van infectie (contact met wildvirus). Dieren zonder antistoffen of met uitsluitend antistoffen ten gevolge van vaccinatie (contact met vaccinvirus) hebben een ‘negatief’ resultaat (gunstig) voor dit onderzoek.

  • Aankoop op een I4-beslag:  IBR gB ELISA
    Dit is een onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen ten gevolge van infectie en/of vaccinatie (geen onderscheid mogelijk). Dieren zonder antistoffen (noch tegen wildvirus noch tegen vaccinvirus) hebben een ‘negatief’ resultaat (gunstig) voor dit onderzoek.

Belangrijk:

  • Hou het rund in quarantaine in afwachting van de onderzoeksresultaten. Voeg het aangekochte dier pas toe aan de andere runderen van het beslag als alle onderzoeksresultaten bekend en gunstig zijn.
  • Om de kwaliteit van de bloedmonsters te garanderen, is het belangrijk om ze binnen de 7 dagen na afname aan het laboratorium af te leveren
  • Voor IBR geldt de koopvernietiging.

Handelsregels IBR

Internationale handel

In 2014 verkreeg België voor zijn IBR-bestrijdingsprogramma van de Europese Commissie de artikel-9 status. Dat betekent dat ons land aanvullende garanties rond IBR kan vragen voor runderen die vanuit andere lidstaten of gebieden met een lagere status worden binnengebracht.

De uiteindelijke doelstelling van het bestrijdingsprogramma is om IBR helemaal uit te roeien. Van zodra ons land de ziektevrije of artikel-10-status bereikt, moet het geen aanvullende garanties meer leveren om dieren binnen de EU te kunnen verhandelen naar andere lidstaten of regio’s met een artikel-10 status. Het nieuwe KB bevat de nodige maatregelen om deze ziektevrije status te kunnen bereiken.

Meer informatie over het handelsverkeer van runderen van en naar lidstaten of regio's met de artikel 9- of artikel 10-status vindt u op de website van het FAVV (klik op “Omzendbrief” en ga naar deze over aanvullende voorwaarden voor het handelsverkeer van runderen van 2015).