Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'
Op woensdagvoormiddagen is DGZ Torhout enkel bereikbaar via de Noordlaan (wegens markt)

078 05 05 23
Wat wordt er van je verwacht als je een rund aankoopt?

 
Als je een rund aankoopt in België, zet je volgende stappen:

 • REGISTRATIE - Bij aankomst van het aangekochte rund, registreert de verantwoordelijke dit nog steeds binnen de drie dagen op de gebruikelijke wijze. De veehouder neemt ook contact op met de bedrijfsdierenarts.
 • AANKOOPONDERZOEK - De bedrijfsdierenarts komt binnen de 5 dagen langs en neemt bloed voor de IBR-test. Dit verandert niet.
  Het goede nieuws is dat er niet langer een tuberculinatie nodig is.
 • PASPOORT - Waar de dierenarts vroeger op het paspoort de tuberculinatiedatum noteerde, schrijft de veehouder nu de aankomstdatum van het rund. De veehouder kleeft ook de beslagsticker op het paspoort en bezorgt het aan DGZ. Wij verwerken dit en bezorgen de verantwoordelijke een nieuw paspoort.

 
Als je een rund aankoopt in het buitenland, doe je het volgende:

 • REGISTRATIE – Bij aankomst van het dier vult de verantwoordelijke het register aan. Net als vroeger vult de veehouder ook het formulier handelsverkeer in en neemt hij contact op met de bedrijfsdierenarts.
 • BLOEDONDERZOEK IBR – De bedrijfsdierenarts komt binnen de 5 dagen langs en neemt bloed voor de IBR-test. Voor een aantal landen moet er naast IBR ook een bloedmonster genomen worden voor onderzoek op brucellose, leucose en/of BVD. Ook dit is niet gewijzigd.
 • TUBERCULOSE – Nieuw is dat het niet langer nodig is om de aangekochte runderen te tuberculineren. Anderzijds moeten runderen ouder dan 6 maanden die afkomstig zijn uit een risicoland (o.a. Italië, Spanje, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) nu wel een bloedonderzoek voor tuberculose ondergaan.
  De volledige lijst van risicolanden vind je op de website van het FAVV in het Vademecum voor de Winterscreening.
  • Bij deze dieren neemt de dierenarts binnen de 10 dagen na aankomst van het dier twee bloedmonsters af: een serum- en een heparinetube. De dierenarts neemt vooraf contact op met een erkend labo (DGZ, Arsia of Lavetan) en stemt met hen af wanneer de monstername zal plaatsvinden. De dierenarts ontvangt van het labo ook alle verdere instructies.
  • In het labo worden de monsters onderzocht respectievelijk met een As-ELISA en een gamma-interferontest voor tuberculose.
  • Alle kosten zijn ten laste van de veehouder.
  • Opmerking: Dit bloedonderzoek is niet nodig bij aankomsten op vleeskalverhouderijen, verzamelcentra en handelaarsstallen.
 
Wat als het resultaat positief is? 

Indien het tuberculoseonderzoek positief is, zal het FAVV veehouder en dierenarts op de hoogte brengen van de verdere stappen.