Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

  
De winterscreening is een jaarlijkse monitoring van de rundveestapel waarbij diverse ziekten opgespoord worden en waar er, behalve voor brucellose, leucose en tuberculose, ook ruimte is voor (her)opduikende ziekten, ziekten waarvoor weinig of geen epidemiologische gegevens voorhanden zijn en ziekten waarvoor in de komende jaren mogelijk een officieel bestrijdingsprogramma uitgewerkt zal worden.

DGZ bezorgt alle betrokken bedrijfsdierenartsen de instructies en formulieren die ze nodig hebben om de winterscreening van 2020-2021 uit te voeren. De betrokken rundveehouders ontvangen alle info per brief.

 

Zoals elk jaar wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende luiken:
 
 • Luik 1: cross-sectionele studie: Dit luik van de monitoring heeft tot doel om de prevalentie van het blauwtongvirus in de rundveestapel te bepalen.
 • Luik 2: monitoring voor brucellose en leucose in het kader van monitoring van risicodieren (of risicobeslagen) voor deze ziekten.
 • Luik 3: monsterneming tuberculose in het kader van tracing van import en de opsporing van haarden.

Meer uitleg hierover vind je ook in het Vademecum organisatie van de winterscreening (zie pag. 4), via de link onderaan deze pagina.

 

In 2020-2021 zijn volgende deadlines van toepassing:
 
 • Bloedmonsters voor luik 1 en luik 2:
  • lever deze aan het laboratorium van DGZ,
  • binnen de 8 kalenderdagen na afname en in ieder geval uiterlijk op 7 maart 2021,
  • deze bloedmonsters kunnen al vanaf 1 december 2020 genomen worden.
 • Bloedmonsters voor luik 3:
  • lever deze aan een erkend laboratorium,
  • binnen de 8 kalenderdagen na afname en in ieder geval uiterlijk op 7 maart 2021,
  • deze bloedmonsters kunnen al vanaf 1 februari 2021 genomen worden.

 

Het Sanitair Fonds betaalt een tussenkomst voor de prestaties die de bedrijfsdierenarts levert via de prestatielijsten.

Instructies voor veehouders en dierenartsen vind je in de documenten ‘Vademecum organisatie van de winterscreening’ en de 'Instructie voor de bedrijfsdierenartsen'.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van DGZ, tel. 078 05 05 23 of e-mail: helpdesk@dgz.be