Voor Veeportaal en DGZ Online: klik op 'MIJN DGZ'

078 05 05 23

  
Bij voorkeur registreer je geboortes, vertrekken en aankomsten via Veeportaal in de Saniteldatabank.

Alternatief kan je voor het melden van de geboortes en vertrekken nog steeds gebruik maken van het VRS (Voice Responding System). Lees in de handleiding hoe je hiervoor tewerk gaat. Voor elke melding betaal je dan een kleine registratiekost. 

Werk je niet via Veeportaal of VRS?

Bezorg dan de ingevulde geboortemeldingsformulieren en vertrekluiken aan DGZ om te registreren. DGZ verwerkt dan je registratie en rekent hiervoor een registratiekost aan (zie tarieven).
  

Wat doe je bij de geboorte van een kalf?

Je registreert de geboorte van het kalf, noteert het in je register en voorziet het rund van de nodige oormerken, dit allemaal binnen de 7 dagen.
Tijdens het merken neem je in één beweging ook een oorbiopt* dat je bezorgt aan een erkend labo voor het verplichte BVD-onderzoek. Pas nadat het BVD-resultaat van het oorbiopt gekend is en de geboorte geregistreerd is in de Saniteldatabank, zal je het identificatiedocument ontvangen.

*Van toepassing indien je nog virologische opvolging doet voor het behoud van je BVD-vrij beslagstatuut (dit geldt voor de meerderheid van de rundveebedrijven). 
  

Wat wanneer een rund vertrekt? 

Bij elk vertrek vul je op het identificatiedocument de vertrekdatum in en je handtekent het document als overlater. Vervolgens verkleef je het sanitair vignet (dat je vindt op de zijstrook van het identificatiedocument) zodat het paspoort gevalideerd is. Enkel met een correct ingevuld en gevalideerd paspoort kan een rund verhandeld worden.

Indien je je register bijhoudt in Veeportaal, dan registreer je het vertrek binnen de 3 dagen in Veeportaal. Werk je nog met een papieren register, dan registreer je dit binnen de 7 dagen.  Binnen de 3 dagen noteer je het vertrek eveneens in je register.

Bij het registreren van een vertrek geef je aan om welk type vertrek het gaat: een gewone vertrekmelding, een melding van een vertrek naar het slachthuis of een vertrek naar Rendac.

  • Vertrekt een rund naar het slachthuis? Bezorg dan steeds samen met het gevalideerde paspoort de VKI-informatie aan het slachthuis (zie Voedselketeninformatie (VKI) verder op deze pagina).
    Tip: Wanneer een rund dat rechtstreeks naar een binnenlands slachthuis gaat één oormerk verloren heeft of een onleesbaar oormerk draagt, kan je gebruikmaken van een slachthuisetiket.
  • Vertrekt een rund naar Rendac? Neem dan contact op met Rendac om het kadaver te laten ophalen. Je registreert het vertrek naar Rendac in de Saniteldatabank en stuurt het ingevulde en gevalideerde paspoort met de vermelding "DOOD" naar DGZ binnen de 7 dagen. Als vertrekdatum neem je de sterftedatum van het dier. 
      

Registratie bij aankomst van een rund?

Wanneer je een dier aankoopt, ontvang je samen met het dier ook een paspoort. Je kijkt na of het rund twee oormerken draagt en of het nummer van de oormerken volledig overeenstemt met het nummer dat vermeld staat op het paspoort. Kijk ook zeker na of alle dierkenmerken kloppen.

Je registreert de aankomst van het dier binnen de 3 dagen via Veeportaal. Als je nog een papieren register bijhoudt, is het voldoende om de gegevens van het aangekomen rund binnen de 3 dagen in dit register te noteren.

Binnen de 2 dagen na de aankomst van het dier neem je contact op met je bedrijfsdierenarts. Binnen de 3 dagen nadat je contact opnam komt deze langs op je bedrijf om de nodige aankooponderzoeken (zie pagina aankopen) uit te voeren.

Op de achterkant van het paspoort vul je de aankomstdatum aan in het veld “Dat. Tub. Ankaufstub.”. In de rechterbenedenhoek kleef je jouw beslagsticker. Je bezorgt het paspoort aan DGZ, dit kan nog steeds via je dierenarts. DGZ verwerkt vervolgens het paspoort en bezorgt je een nieuw exemplaar op jouw beslag.

Tip: Voor een vlotte verwerking van de aankopen op je beslag, is het belangrijk om op élk paspoort de aankomstdatum correct in te vullen en op élk paspoort je beslagsticker te kleven.

>> Handleidingen Veeportaal