078 05 05 23

  
Bij voorkeur registreer je geboortes, vertrekken en aankomsten via Veeportaal in de Saniteldatabank.

Alternatief kan je voor het melden van de geboortes en vertrekken nog steeds gebruik maken van het VRS (Voice Responding System). Lees in de handleiding hoe je hiervoor tewerk gaat. Voor elke melding betaal je dan een kleine registratiekost. 

Werk je niet via Veeportaal of VRS?

Bezorg dan de ingevulde geboortemeldingsformulieren, vertrekluiken en documenten bij aankoop aan DGZ om te registreren. DGZ verwerkt dan je registratie en rekent hiervoor een registratiekost aan (zie tarieven).
  

Wat doe je bij de geboorte van een kalf?

Je registreert de geboorte van het kalf, noteert het eventueel in je papieren register en voorziet het rund van de nodige oormerken, dit allemaal binnen de 7 dagen.
Tijdens het merken neem je in één beweging ook een oorbiopt* dat je bezorgt aan een erkend labo voor het verplichte BVD-onderzoek. Pas nadat het BVD-resultaat van het oorbiopt gekend is én er 10 dagen na meldingsdatum verstreken zijn, kan het dier worden verhandeld. Het is ook pas vanaf dit moment dat je een geldig verplaatsingsdocument kunt aanvragen via Veeportaal of kan bekomen per post. Om kalveren nog steeds te kunnen verhandelen op dag 14, moet je er dus steeds voor zorgen dat de geboortemelding zeker 10 dagen voordien geregistreerd werd. 

*Van toepassing indien je nog virologische opvolging doet voor het behoud van je BVD-vrij beslagstatuut (dit geldt voor de meerderheid van de rundveebedrijven). 
  

Wat wanneer een rund vertrekt? 

Als een dier vertrekt mét een verplaatsingsdocument vul je op het verplaatsingsdocument de overnemer en de vertrekdatum in, en ondertekent de overlater het document. De overige velden zijn niet verplicht in te vullen. Enkel met een correct ingevuld verplaatsingsdocument kan een rund verhandeld worden. De vertrekmelding registreer je binnen de 7 dagen.

Als een dier vertrekt zonder verplaatsingsdocument registreer je het (gepland) vertrek vóór het dier je beslag effectief verlaat. De dag van vertrek kan je meteen een vertrekmelding registreren. Als je dit eerder dan de dag van vertrek moet doen, registreer je een gepland vertrek zodat het dier wel al digitaal kan vertrekken. Nadien is het dan wel vereist dat je de effectieve vertrekmelding binnen de 7 dagen registreert.

Werk je nog met een papieren register, dan vul je dit binnen de 7 dagen aan.

Bij het registreren van een vertrek geef je aan om welk type vertrek het gaat: een gewone vertrekmelding, een melding van een vertrek naar het slachthuis of een vertrek naar Rendac.

  • Vertrekt een rund naar het slachthuis? Bezorg dan steeds de VKI-informatie aan het slachthuis (zie Voedselketeninformatie (VKI) verder op deze pagina).
    Tip: Wanneer een rund dat rechtstreeks naar een binnenlands slachthuis gaat één oormerk verloren heeft of een onleesbaar oormerk draagt, kan je gebruikmaken van een slachthuisetiket op het verplaatsingsdocument of - indien je dier digitaal vertrekt - kan je rechtstreeks in je vertrekmelding slachthuis '1 oormerk verloren' aangeven.
  • Vertrekt een rund naar Rendac? Neem dan contact op met Rendac om het kadaver te laten ophalen. Je registreert het vertrek naar Rendac in de Saniteldatabank. Als vertrekdatum neem je de sterftedatum van het dier. 
In een vertrekmelding geef je ook steeds de overnemer in, dit is diegene aan wie je het dier effectief verkoopt. Vertrekt een dier zonder verplaatsingsdocument? Geef dan ook zo maximaal mogelijk de geplande inrichting (bv het slachthuis) in. Zo beschikt de inrichting waar het dier toekomt ook over de nodige digitale info. 
In een vertrekmelding geef je ook steeds het versienummer van het dier in. Dit staat niet meer afzonderlijk geprint op het document. Je kan dit wel nog steeds in de barcode terugvinden. Dit is het 2e cijfer in het 2e deel van de barcode, dus het cijfer vlak voor je beslagnummer in de barcode. Bijvoorbeeld in barcode 'BE23545483    3140044739' is dit het cijfer '1'.


  

Registratie bij aankomst van een rund?

Wanneer je een dier aankoopt, kan het zijn dat je samen met het dier ook een verplaatsingsdocument ontvangt. Als het dier zonder document bij je toekomt, moet de verkoper al een vertrek met jou als overnemer hebben geregistreerd en moet je dit kunnen terugvinden bij je toegewezen dieren op Veeportaal (zie handleiding 'Opzoeken toegewezen dieren' op de webpagina met alle handleidingen Veeportaal rundvee). kijk zeker na of het rund twee oormerken draagt en of het nummer van de oormerken volledig overeenstemt met het nummer dat vermeld staat op het verplaatsingsdocument of bij de toegewezen dieren op Veeportaal. Kijk ook zeker na of alle dierkenmerken kloppen.

Je registreert de aankomst van het dier binnen de 7 dagen bij voorkeur zelf via Veeportaal (zie handleiding ‘Aankomstmelding registreren’ op de webpagina met alle handleidingen Veeportaal rundvee), zo vermijd je een registratiekost. In dit geval geef je de individuele documenten van de dieren NIET meer mee met de dierenarts, om te vermijden dat ze dubbel worden geregistreerd. Alternatief kan je nog steeds het verplaatsingsdocument overmaken met de ingevulde aankomstdatum, je beslagsticker en je handtekening of je kunt het aankomstmeldingsformulier gebruiken.

Binnen de 2 dagen na de aankomst van het dier neem je contact op met je bedrijfsdierenarts. Binnen de 3 dagen nadat je contact opnam komt deze langs op je bedrijf om de nodige aankooponderzoeken (zie ook pagina aankopen) uit te voeren.

Tip: Als je zelf je aankomsten registreert, ontvang je de dag nadien een e-mail met een overzicht van de dieren en de uit te voeren analyses. Deze lijst kan je dierenarts gebruiken om toe te voegen bij het analyseaanvraagformulier dat hij bij de bloedmonsters van de aankooponderzoeken voegt.

Pas nadat alle resultaten van de verplicht uit te voeren analyses (inclusief het tweede aankooponderzoek IBR) gekend zijn én doorgestroomd zijn naar de Saniteldatabank, kan een dier terug worden verhandeld. Het is ook pas vanaf dit moment dat je een geldig verplaatsingsdocument kan aanvragen via Veeportaal of kan bekomen per post. In uitzonderlijke situaties (bv. een dier moet toch dringend naar het slachthuis) contacteer je de DGZ helpdesk.

   

>> Handleidingen Veeportaal