078 05 05 23


Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Je kan maximaal drie verschillende locaties laten registreren onder hetzelfde beslagnummer.
  • De verschillende locaties moeten allemaal gelegen zijn binnen eenzelfde cirkel met een straal van 25 kilometer.
     

Hoe registreer je stallen op afstand?

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je stallen op afstand laten registreren via dit formulier.

Je duidt één hoofdlocatie aan waarvan het beslagnummer behouden blijft. De hoofdlocatie is de locatie met het adres waar de administratie voor de runderen gehouden wordt. De andere locaties worden als nevenlocatie geregistreerd.

Na ontvangst van het formulier behandelt DGZ je aanvraag. Als de stallen op afstand geregistreerd zijn, ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Pas vanaf dit moment kan je dieren onder hetzelfde beslagnummer op de verschillende locaties houden. DGZ informeert het FAVV over de geregistreerde stallen op afstand.
 

Wil je een nevenlocatie toevoegen waarop er reeds dieren geregistreerd staan?

Houdt er dan rekening mee dat bij deze dieren de nodige aankooponderzoeken (zie pagina aankopen) moeten gebeuren om deze bij de start van de stallen op afstand te kunnen toevoegen aan de hoofdlocatie. Een DGZ-medewerker contacteert je in dit geval na de registratie van de stallen op afstand om een afspraak te maken voor het ophalen van de identificatiedocumenten van de toe te voegen dieren.

Tip: Wil je een nevenlocatie toevoegen die nog op een andere veehouder geregistreerd staat? Of staan er nog dieren geregistreerd op de toe te voegen nevenlocatie? Neem dan steeds contact op met onze helpdesk voor de te volgen stappen.
  

Wat zijn de voordelen van stallen op afstand?

Eenmaal je stallen op afstand geregistreerd zijn en, indien van toepassing, de dieren over de verschillende locaties samengevoegd zijn na de nodige aankooponderzoeken, worden de meerdere locaties onder hetzelfde beslagnummer als één sanitair geheel beschouwd. Je kan de runderen die op je beslagnummer geregistreerd zijn vervolgens vrij over de verschillende locaties verplaatsen. Je hoeft geen registraties van deze verplaatsingen of aankooponderzoeken uit te voeren.