078 05 05 23

Verre weiden

Als je runderen houdt op een weide die verder dan 25 km gelegen is ten opzichte van élke locatie van je rundveebeslag (hoofd- of nevenlocatie), ben je wettelijk verplicht dit jaarlijks te laten registreren.

Je doet aangifte van je verre weide(n) via dit formulier dat je aan DGZ bezorgt. Wij registreren vervolgens je aanvraag en bezorgen je een schriftelijke bevestiging van zodra dit gebeurd is. Vanaf dit moment kan je dieren verplaatsen naar de verre weide. Opgelet: op het einde van het jaar vervalt de registratie van de verre weide automatisch in Sanitel, vraag dus steeds tijdig de verre weide voor het nieuwe kalenderjaar aan vóór de dieren terug op de weide worden geplaatst.

Voor het registreren van een verre weide wordt een registratiekost aangerekend (zie tarievenpagina rundvee).

Grensbeweiding

Wil je je eigen Belgische runderen op een weide plaatsen in gemeenten die grenzen aan België - in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk? Dan dien je dit elk jaar opnieuw te laten registreren. Waar houd je rekening mee en hoe begin je hieraan?
 

Algemene info:
 • De hoofdlocatie van je beslag hoeft niet noodzakelijk gelegen te zijn in een gemeente die grenst aan één van deze landen.
 • De weide die je in het buitenland gebruikt, dient wel gelegen te zijn in een gemeente die grenst aan België.
 • Informeer vooraf of je IBR-statuut het toelaat om aan grensbeweiding te doen en welke actie je voor blauwtong dient te ondernemen. De geldende maatregelen voor blauwtong kan je nalezen op de website van het FAVV via deze link.  
 • Grensbeweiding vraag je jaarlijks opnieuw aan.
 • Voor de opmaak van het dossier grensbeweiding, het bezorgen van de nodige documenten en het registreren van de grensweide wordt een registratiekost aangerekend (zie tarievenlijst).
 
Hoe ga je te werk voor de registratie?
 • Je start je aanvraag door een mail te sturen naar DGZ met de vermelding van je beslagnummer en het land waar je grensbeweiding wenst te doen.
 • DGZ start het grensbeweidingsdossier en bezorgt je de in te vullen en te ondertekenen documenten.
 • Je bezorgt de ondertekende verklaring en de perceelsinfo aan DGZ.
 • DGZ vervolledigt het dossier met de ontvangen info en bezorgt dit samen met een lijst van de dieren die in aanmerking komen voor grensbeweiding aan de LCE.
 • De LCE informeert de veehouder en DGZ of de grensbeweiding wel of niet wordt goedgekeurd. De veehouder ontvangt op dit moment ook de lijst van de dieren van de LCE.
 • Als je toelating krijgt, registreert DGZ de grensweide(n). DGZ informeert ook de bevoegde autoriteit van het land waar de grensbeweiding zal plaatsvinden. Van zodra dit gebeurd is, brengt DGZ je hiervan op de hoogte en kan je dieren verplaatsen naar de grensweide.
 • Enkel dieren die op de lijst voorkomen, mogen na toelating van de LCE naar de grensweide gebracht worden. In de loop van het seizoen kan je op om het even welk moment een nieuwe lijst opvragen. 

 

Vervoer naar een grensweide:
 • Vervoer je je eigen dieren met je eigen voertuig naar een grensweide? Dan valt dit onder vervoer binnen je eigen bedrijfsvoering en heb je geen toelating als vervoerder nodig.
 • Runderen van verschillende beslagen mag je niet samen vervoeren of op dezelfde weide plaatsen.
 • Voor je je dieren van of naar de grensweide brengt, vul je de datum van vertrek/terugkeer aan op de gedrukte lijst met runderen (handgeschreven aanvullingen van oormerknummers zijn niet toegestaan).
 • Tijdens het vervoer van je dieren van/naar een grensweide heb je steeds de toelating voor de grensbeweiding van de LCE en de lijst van de runderen bij je. De verplaatsings- of identificatiedocumenten moeten niet aanwezig zijn tijdens het transport.