078 05 05 23

Verre weiden

Als je runderen houdt op een weide die verder dan 25 km gelegen is ten opzichte van élke locatie van je rundveebeslag (hoofd- of nevenlocatie), ben je wettelijk verplicht dit jaarlijks te laten registreren.

Je doet aangifte van je verre weide(n) via dit formulier dat je aan DGZ bezorgt. Wij registreren vervolgens je aanvraag en bezorgen je een schriftelijke bevestiging van zodra dit gebeurd is. Vanaf dit moment kan je dieren verplaatsen naar de verre weide.

Voor het registreren van een verre weide wordt een registratiekost aangerekend (zie tarievenpagina rundvee).

Grensbeweiding

Wil je je eigen Belgische runderen op een weide plaatsen in gemeenten die grenzen aan België - in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg of Frankrijk? Dan dien je dit elk jaar opnieuw te laten registreren. Waar houd je rekening mee en hoe begin je hieraan?
 

Algemene info:
 • Voor grensbeweiding met Nederland of het Groothertogdom Luxemburg mag de hoofdlocatie van je beslag gelegen zijn in een gemeente die niet grenst aan één van deze landen.
  Meer info: Omzendbrief FAVV grensbeweiding Nederland of Luxemburg.
 • Voor grensbeweiding met Frankrijk moet de hoofdlocatie van het Belgisch beslag gelegen zijn in een gemeente die grenst aan Frankrijk.
  Meer info: Omzendbrief FAVV grensbeweiding Frankrijk.
 • Informeer vooraf of je IBR-statuut het toelaat om aan grensbeweiding te doen en welke actie je voor blauwtong dient te ondernemen. 
  Meer info: Newsletter FAVV grensbeweiding 2022.
 • Grensbeweiding vraag je jaarlijks opnieuw aan.
 • Voor de opmaak van het dossier grensbeweiding, het bezorgen van de nodige documenten en het registreren van de grensweide wordt een registratiekost aangerekend (zie tarievenlijst).
 
Hoe ga je te werk voor de registratie?
 • Je start je aanvraag door een mail te sturen naar DGZ met de vermelding van je beslagnummer en het land waar je grensbeweiding wenst te doen.
 • DGZ start het grensbeweidingsdossier en bezorgt je officiële documenten en de lijst van de dieren die in aanmerking komen voor de grensbeweiding. Enkel dieren die op de lijst voorkomen, mogen na toelating van de LCE naar de grensweide gebracht worden. In de loop van het seizoen kan je op om het even welk moment een nieuwe lijst opvragen.
 • Je vult de documenten die je van DGZ ontvangt aan en bezorgt ze ondertekend aan de LCE van je provincie.
  Tip: als je grensbeweiding met Frankrijk doet, vraag je je bedrijfsdierenarts om de documenten aan te vullen met de info over de verplichte behandeling tegen runderhorzel. Je dierenarts ondertekent ook deze documenten en plaatst zijn stempel.
 • De LCE behandelt je aanvraag en geeft je als je voldoet aan de voorwaarden de toelating voor grensbeweiding. 
 • Als je toelating krijgt, registreert DGZ de grensweide(n). DGZ informeert ook de bevoegde autoriteit van het land waar de grensbeweiding zal plaatsvinden. Van zodra dit gebeurd is, brengt DGZ je hiervan op de hoogte en kan je dieren verplaatsen naar de grensweide.
   
Vervoer naar een grensweide:
 • Vervoer je je eigen dieren met je eigen voertuig naar een grensweide? Dan valt dit onder vervoer binnen je eigen bedrijfsvoering en heb je geen toelating als vervoerder nodig.
 • Runderen van verschillende beslagen mag je niet samen vervoeren of op dezelfde weide plaatsen.
 • Voor je je dieren van of naar de grensweide brengt, vul je de datum van vertrek/terugkeer aan op de gedrukte lijst met runderen (handgeschreven aanvullingen van oormerknummers zijn niet toegestaan).
 • Tijdens het vervoer van je dieren van/naar een grensweide heb je steeds de toelating voor de grensbeweiding van de LCE en de lijst van de runderen bij je. De identificatiedocumenten moeten niet aanwezig zijn tijdens het transport.