078 05 05 23

Heb je naar aanleiding van het nieuw KB Identificatie en Registratie nog vragen? Bekijk hieronder dan zeker de antwoorden op de meest gestelde vragen die we tot nu toe ontvingen. Enkele zijn in de vorm van een filmpje, andere zijn uitgeschreven volgens thema.

Om de filmpjes in een groter venster te bekijken, klik je eerst op het filmpje dat je wil bekijken en dan klik je rechtsonder op "YouTube". Het filmpje opent dan op die site waar je voor de optie volledig venster/full screen kunt kiezen.

Automatisch documenten bij digitaal werken?
Welke dieren mag ik verhandelen?
Automatisch verplaatsingsdocument in mailbox?
Wat doe ik bij vertrek van een dier?
Kan een kalf nog steeds op 14 dagen vertrekken?
Wat doe ik als ik een dier aankoop?

Meer antwoorden op vaak gestelde vragen

De veelgestelde vragen zijn opgedeeld in thema's:

 • Keuze digitaal (zelf documenten printen) of papier (per post ontvangen)
 • Gebruik van de nieuwe documenten
 • Digitaal beslag: zelf printen van de documenten
 • Vanaf juni al dieren digitaal verhandelen?
 • Immobiliteit – gezondheidscheck – wanneer is een dier verhandelbaar?
 • Verdere digitalisering – beschikbaarheid apps
 • Managementpakketten en telefonisch meldingssysteem (VRS)
 • Overige vragen

Keuze digitaal (zelf documenten printen) of papier (per post ontvangen)

1. Kan ik er nog steeds voor kiezen om de documenten per post te blijven ontvangen?

Ja, dit kan nog steeds. Als je wil blijven werken zoals je dat vandaag doet, hoef je niets te doen. Vanaf juni ontvang je dan na elke geboorte, aankoop of invoer van een rund een verplaatsingsdocument dat je op een later moment kan gebruiken om het dier in het binnenland te verhandelen. Het document is onbeperkt geldig in de tijd maar check altijd of het nog altijd de correcte gegevens bevat op het moment je het document gebruikt om een dier te verhandelen.

2. Is er een kostenverschil tussen papier en digitaal? Hoeveel bedraagt de kostprijs als je de documenten nog per post ontvangt? Wat kost het als je ze digitaal aanvraagt en per e-mail ontvangt? Waarom wordt een kost per document aangerekend als je digitaal werkt?

Zowel de documenten die nog per post verstuurd worden als de documenten die je via e-mail ontvangt worden aangerekend. De exacte tarieven kan u raadplegen op onze tarievenlijst. De hele opzet voor het aanmaken en versturen van de pdf’s per e-mail vergen heel wat technische ontwikkelingen die ook een kostprijs hebben. Deze die je per e-mail ontvangt zijn uiteraard aan een lager tarief aangezien het printen en de portkosten in dit geval niet aangerekend worden.

3. Als ik kies om digitaal te werken (dus geen documenten meer post te ontvangen), kan ik dan mijn registraties nog steeds op papier doen?

Ja, dit staat volledig los van elkaar. Je kan er perfect voor kiezen om geen documenten meer per post te ontvangen en je meldingen nog met het telefonisch meldingssysteem uit te voeren of deze te laten registreren bij DGZ. De keuze voor een digitaal beslag staat ook volledig los van het feit of je je register nog op papier bijhoudt of niet.

4. Moet ik over een smartphone beschikken als ik kies om digitaal te werken?

Neen, dit hoeft niet. Als je kiest voor een digitaal beslag, betekent dit enkel dat je zelf je documenten print wanneer nodig en deze dus niet langer per post ontvangt. Je kan al je meldingen en het aanvragen van de documenten nog steeds op je vaste computer op Veeportaal uitvoeren.

Gebruik van de nieuwe documenten

1. Wat doe ik met de huidige paspoorten op mijn bedrijf?

Aan jou de keuze: de huidige paspoorten op je bedrijf mag je weggooien of bijhouden. Deze worden niet automatisch vervangen door de nieuwe documenten. In de overgangsfase kan je de huidige paspoorten wel nog gebruiken om een dier te verhandelen.

2. Hoelang kan ik de huidige paspoorten nog gebruiken?

De overgangsfase is op dit moment minstens 1 jaar. DGZ zal je tijdig informeren als het moment eraan komt dat het niet meer toegelaten zal zijn om de huidige paspoorten te gebruiken om een dier te verhandelen. Vanaf dat moment zal je ofwel een nieuw verplaatsingsdocument moeten printen ofwel het dier volledig digitaal verhandelen. Opgelet bij export: alle dieren die op hetzelfde certificaat vermeld staan dienen ofwel allemaal geëxporteerd te worden met hun huidige paspoort, ofwel hebben ze allemaal het nieuwe document. Een mix is niet mogelijk.

3. Kan je zelf de documenten wijzigen als er een verkeerd geboortekenmerk opstaat?

In deze situatie registreer je via Veeportaal een wijzigingsmelding van het dier en kan je meteen een nieuw document met de correcte gegevens printen.

4. Wat geef ik mee met de dierenarts, samen met de bloedmonsters, als ik dieren heb aangekocht?

Als je zelf de aankomsten registreert, geef je geen verplaatsingsdocumenten meer mee met de dierenarts. Nadat je je aankomsten geregistreerd hebt, zal je van DGZ de dag nadien een e-mail ontvangen met een overzicht van de verplicht uit te voeren analyses. Dit overzicht print je af en geef je wel mee met de dierenarts die het als bijlage bij het analyseaanvraagformulier kan voegen.

5. Wat moet ik doen als een dier sterft?

Je registreert de vertrekmelding Rendac en je contacteert Rendac voor de ophaling. Je hoeft vanaf 13 juni niet langer een document te bezorgen aan DGZ, ook al beschik je nog over het huidige paspoort of heb je hier al een verplaatsingsdocument voor geprint.

6. Wat heb je nodig bij deelname aan een veeprijskamp?

Je informeert sowieso steeds bij de organisatoren van de prijskamp welke voorwaarden zij stellen. In elk geval zal je steeds een geldig verplaatsingsdocument van het dier nodig hebben waarvan de gegevens niet ouder mogen zijn dan 10 dagen. 

7. Wat als een dier naar een dierenkliniek moet?

Je neemt het verplaatsingsdocument mee, de dierenkliniek bewaart een kopie van het document gedurende 3 jaar en houdt bij wanneer het dier is toegekomen en vertrokken.

8. Hoelang is een verplaatsingsdocument geldig na afdruk?

Er is geen beperkte geldigheidstermijn: een document dat je vandaag print kan je perfect in de toekomst gebruiken. Maar check altijd of het nog altijd de correcte gegevens bevat op het moment je het document gebruikt om een dier te verhandelen. Als je het document foutief hebt ingevuld, moet je een nieuw document printen nadat je het hebt aangepast. Je kan het pdf-document nog eens opnieuw afdrukken, of als je de pdf niet meer hebt, kun je via Veeportaal een nieuwe aanvragen. Ter info: de versie van het document wijzigt enkel na een aankomst op een beslag.

9. Mogen we zowel het nieuwe verplaatsingsdocument als het huidige paspoort meegeven met de handelaar?

Je gebruikt ofwel het huidige paspoort (zoals op vandaag) of je geeft het nieuwe verplaatsingsdocument mee. Ook als je het nieuwe verplaatsingsdocument gebruikt, geef je enkel het bovenste ingevuld luik mee, de onderste helft is het vertrekluik en scheur/knip je af. Het vertrekluik kan bovendien nog steeds handig zijn om op basis daarvan nadien nog je vertrekmelding te registreren.

10. Moet ik de vertrekluiken bijhouden?

Neen, dit hoeft niet bijgehouden te worden.

11. Hoe weet ik of ik een verplaatsingsdocument voor binnenlandse handel of een identificatiedocument voor export moet meegeven als ik niet weet waar mijn dier precies naartoe gaat?

Als veehouder gebruik je standaard het verplaatsingsdocument, tenzij dieren rechtstreeks vanop je beslag geëxporteerd worden en dus ook het exportcertificaat op je eigen beslag wordt opgemaakt door het FAVV. Voor dieren die bij jou vertrekken en dan bv. vanop de markt geëxporteerd worden, moet het identificatiedocument op de markt worden geprint aangezien de aankomst op de markt er ook nog moet op vermeld staan.

12. Wanneer kan/moet je de documenten aanvragen, bij geboorte of verkoop?

Veehouders die nog de documenten per post ontvangen, zullen deze systematisch na elke geboorte of aankoop ontvangen van zodra de immobiliteitsperiode verstreken is en de resultaten van de verplichte analyses gekend zijn. Veehouders die ervoor kiezen om de documenten zelf te printen, kunnen het moment van printen zelf kiezen. Sowieso zal je pas een geldig document kunnen printen als het dier niet meer de status geïmmobiliseerd heeft. In elk geval ben je niet verplicht (het mag wel) om documenten te printen na elke geboorte of aankoop om bij te houden op je beslag aangezien de documenten enkel een functie hebben in de handel.

13. Kan je je huidige paspoorten nog blijven gebruiken, maar voor de nieuwe geboortes kiezen voor de digitale weg?

Voor de dieren waarvoor je op vandaag over een paspoort beschikt, kan je deze nog laten vertrekken met het huidige paspoort. Voor de nieuwe dieren die aan je bedrijf toegevoegd worden kan je kiezen om geen documenten meer te ontvangen en deze zelf aan te vragen en printen via Veeportaal. Er kunnen dus gerust dieren op hetzelfde moment vertrekken voor binnenlandse handel (! Anders voor export, zie vraag 2), maar met een verschillend document.

Waar vind ik het versienummer op de nieuwe documenten?

Het versienummer staat niet meer afzonderlijk geprint op de documenten. Dit kan u wel nog terugvinden in de barcode van het dier die op het document geprint staat. Dit is het 2e cijfer in het 2e deel van de barcode, dus het cijfer vlak voor uw beslagnummer in de barcode. Bijvoorbeeld in barcode 'BE23545483    3140044739' is dit het cijfer '1'.

Digitaal beslag: zelf printen van de documenten

1. Als we kiezen om geen documenten meer per post te ontvangen, krijg je dan bij elke registratie van een geboorte/aankomst automatisch een mail met de link naar de documenten?

Neen, dit volgt niet automatisch na een geboortemelding aangezien men ook niet langer verplicht is om dit bij te houden op het bedrijf. Elke veehouder kiest dus zelf op welk moment hij het document wil printen en vraagt in dat geval een pdf aan via Veeportaal. Zie handleiding Verplaatsingsdocument /identificatiedocument aanvragen op deze pagina.

2. Als ik een document aanvraag via Veeportaal, hoe snel ontvang ik dan de e-mail met de link naar de documenten? Is dit systeem constant beschikbaar?

Na ongeveer 10 minuten ontvang je de e-mail. Het hele proces van het genereren van de pdf en het versturen van de mail met de link gebeurt automatisch. De documenten kunnen dus de klok rond aangevraagd worden.

3. Wat als het systeem niet werkt/er onderhoudswerkzaamheden zijn?

Onderhoudswerkzaamheden aan Sanitel worden steeds vooraf aangekondigd via het prikbord op Veeportaal. Het aantal technische storingen van het systeem is heel beperkt. Mocht zich dit toch voordoen wordt er steeds naar een snelle oplossing gezocht. Documenten om dieren te verhandelen kan je ook altijd kort voor het effectieve vertrek aanvragen en printen, er kunnen namelijk altijd verschillende vormen van storing zijn (bv. plots geen internet).

4. Mogen de documenten op gewoon papier geprint worden of zijn er specifieke eisen?

Er zijn geen speciale eisen voor het papier waarop je print.

5. Kan je de pdf digitaal doorsturen naar de koper in plaats van telkens te printen?

Dit is geen geldige manier om een dier te verhandelen. Je geeft steeds het fysieke document mee met de koper. Als je een dier digitaal verhandelt, betekent dit dat bepaalde registraties in het systeem dienen te gebeuren, dit betekent niet dat je de pdf per e-mail zou doorsturen.

Vanaf juni al dieren digitaal verhandelen?

1. Kan ik digitaal werken om een dier te exporteren?

Neen, bij export dient het dier steeds vergezeld te zijn van een identificatiedocument.

2. Moet ik als veehouder altijd een document printen voor mijn handelaar?

In principe niet. Je kan ook vóór de eigenlijke vertrekdatum een gepland vertrek registreren. De overnemer in dit gepland vertrek kan dan ook het document voor dit dier printen. Opgelet: een gepland vertrek vervangt in geen geval de gewone vertrekmelding die je nog steeds dient uit te voeren binnen de 7 dagen na de vertrekmelding. Je beslist dus eigenlijk in samenspraak met je handelaar wie het document print.

3. Hoelang op voorhand kan/mag je een vertrek melden? En wat als het vertrek uiteindelijk niet doorgaat?

Een vertrekmelding kan je enkel de dag van vertrek of nadien registreren. Er is een extra module 'gepland vertrek' voorzien op Veeportaal zodat je vooraf al dieren kunt registreren die zullen vertrekken. Dit vervangt echter de effectieve vertrekmelding niet! Veehouders zullen in bepaalde gevallen ook zelf een vertrek kunnen annuleren, je kunt dit ook altijd via onze helpdesk laten aanpassen.

4. Moet ik nog altijd een slachthuisetiket gebruiken?

Dat hangt ervan af hoe je het dier laat vertrekken:

 • Als je een dier digitaal laat vertrekken, registreer je vooraf je (gepland) vertrek en kan je aanduiden “1 oormerk verloren”. In dit geval hoef je geen slachthuisetiket meer te gebruiken.
 • Als je een dier nog met een verplaatsingsdocument laat vertrekken, gebruik je het slachthuisetiket wel nog.

5. Kan een dier al zonder document verhandeld worden?

Wettelijk gezien kan dit al, maar in de praktijk is het nog even wachten op verdere digitale ontwikkeling om dit vlot in alle schakels van de handel te kunnen doen. Als je toch al zo wil werken, registreer je als veehouder vooraf het (gepland) vertrek vóór het dier van je bedrijf vertrekt. Opgelet: een gepland vertrek vervangt in geen enkel geval de effectieve vertrekmelding die je nog steeds binnen de 7 dagen dient te registreren. Ook als je een dier naar het slachthuis afvoert, dien je een elektronische VKI-melding te registreren.

Behalve wanneer je als veehouder rechtstreeks aangekochte of verkochte dieren zelf vervoert, moet de vervoerder tijdens het vervoer ook bepaalde info kunnen aantonen,:

 • Van waar naar waar men onderweg is
 • Gegevens van het voertuig
 • Wie de opdrachtgever is
 • Welke dieren men mee heeft (a.d.h.v. de verplaatsingsdocumenten of een lijst van de volledige oormerknummers)

DGZ werkt volop aan praktische toepassingen voor de handel, zodat dit in de toekomst vlotter kan verlopen op de digitale manier.

Immobiliteit – gezondheidscheck – wanneer is een dier verhandelbaar?

1. Als je de documenten nog per post via DGZ ontvangt, is dit dan pas wanneer de dieren de juiste status hebben om te verhandelen?

Inderdaad, de documenten per post worden pas opgemaakt en verstuurd van zodra het dier niet meer de status “geïmmobiliseerd” heeft.

2. Op welke leeftijd kunnen kalveren verhandeld worden?

Er wijzigt niets aan de minimumleeftijd om kalveren te verhandelen, dit blijft standaard 14 dagen voor de kalversector, of eventueel 10 dagen als het beperkt is in kilometers en de kalveren op stro gehuisvest kunnen worden. De immobilisatieperiode bedraagt 10 dagen, wat betekent dat je pas 10 dagen na je geboortemelding én als je het BVD-resultaat ontvangen hebt, een geldig verplaatsingsdocument kan printen.

3. Wie moet de gezondheidscheck aanvinken als de resultaten van de verplichte analyses gekend zijn?

Dit gebeurt automatisch, als veehouder hoef je hier niets extra voor te doen.

4. Wat als een dier genoodslacht wordt en nog niet alle analyses gekend zijn?

De wetgeving voorziet hier een uitzondering op: in dit geval kan je het dier naar het slachthuis brengen zonder verplaatsingsdocument. Denk er in geval van noodslachting ook altijd aan om je dierenarts te contacteren zodat hij de nodige documenten kan opmaken.

5. Kan een dier naar het slachthuis vooraleer het resultaat van het tweede aankooponderzoek gekend is?

Dit kan, maar enkel als het dier rechtstreeks naar het slachthuis gaat (dus geen passage via markt, handelsstal,…) en zonder geldig verplaatsingsdocument. Je zal de vertrekmelding slachthuis ook zonder problemen kunnen registreren. Let wel: vanuit de IBR-wetgeving is in principe een 2e aankooponderzoek vereist, dus het kan wel dat je in dit geval acties moet ondernemen vanuit het IBR-programma.

6. Wat als een dier sterft op het moment dat het nog de status geïmmobiliseerd heeft?

Voor dit dier kan je zoals gewoonlijk het vertrek naar Rendac registreren en kan je de ophaling doorgeven aan Rendac.

7. Wat als ik een dier voor het resultaat van het tweede aankooponderzoek wil laten terugkeren naar het herkomstbeslag omwille van een koopvernietigend gebrek?

De wetgeving voorziet hier een uitzondering op zodat dit wel kan. In dit geval contacteer je vooraf de helpdesk.

8. Wat als een dier na het eerste aankooponderzoek positief test voor IBR? Moet ik dan het tweede aankooponderzoek afwachten om het dier terug te laten vertrekken?

In deze situatie zal de gezondheidscheck al na de eerste analyse aangevinkt worden waardoor het dier niet meer op geïmmobiliseerd staat. Let wel: een drager kan je enkel rechtstreeks afvoeren naar het slachthuis of een I2-afmestbeslag.

9. Kan een dier na het eerste aankooponderzoek en vóór het resultaat van het tweede aankooponderzoek al naar een ander beslag verhandeld worden waar het dier terug getest wordt op IBR?

Neen, dit is niet meer toegelaten. Als dit toch gebeurt, zal de aankomst van het dier op het aankopend beslag in afwijking gaan en zal het dier sowieso moeten terugkeren naar het herkomstbeslag.

Verdere digitalisering – beschikbaarheid apps

1. Komt er een app voor Veeportaal? Zal deze gratis zijn?

We zijn volop bezig met de ontwikkeling van apps om vlot meldingen te kunnen registreren via smartphone/tablet, zowel voor de veehouders als voor de handel. Deze worden in het najaar verwacht om dan ook vlotter dieren volledig digitaal te kunnen verhandelen. Het ontwikkelen van een app brengt ook kosten met zich mee, wat de gebruikskost zal zijn wordt nog bekeken. Niet elke veehouder is vragende partij om een app te voorzien, dus de kosten voor het ontwikkelen en onderhoud van de app zullen gelegd worden bij de gebruikers ervan.

Managementpakketten en telefonisch meldingssysteem (VRS)

1. Wat als ik met een managementpakket werk? Worden deze ook aangepast? Kan ik aankomsten registreren en documenten aanvragen via mijn pakket?

Alle managementpakketten zijn geïnformeerd over de wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe wetgeving. Het is aan hen om hun managementpakket hierop af te stemmen. Je neemt best rechtstreeks contact op met de verdeler van je managementpakket om te informeren welke wijzigingen zij wel/niet inbouwen in hun programma. Het kan bv. zijn dat jouw managementpakket de optie om documenten aan te vragen niet voorziet waardoor je dit toch in Veeportaal moet doen.

2. Blijft VRS (telefonisch meldingssysteem) bestaan?

Aan VRS wijzigt er niets. De meldingen die je op vandaag via VRS registreert, zal je vanaf juni ook nog steeds op dezelfde manier kunnen registreren.

Overige vragen

1. Wie moet als overnemer geregistreerd worden in een vertrekmelding?

Als het dier rechtstreeks vanop je beslag naar het slachthuis gaat, registreer je het slachthuis als overnemer. Als je niet weet waar het dier precies naartoe gaat, registreer je de handelaar als overnemer. In geval van particuliere slachting voor je eigen gezin, noteer je je eigen beslag als overnemer. Als je een dier verkoopt aan een derde voor particuliere slachting noteer je het slachthuis, of eventueel BExxxxxxxx als je het nummer van de overnemer niet kent.

2. Hoe moet je je register digitaal bewaren?

Als je geen register op papier meer bijhoudt, hoef je geen extra acties te ondernemen om je register tot 3 jaar terug te kunnen voorleggen. Je moet wel altijd het officieel register op Veeportaal kunnen voorleggen (zie handleiding afdrukken register). Ook de gezondheidscertificaten bij import moet je tot 3 jaar terug kunnen aantonen, ook als je geen papieren register meer bijhoudt.

3. Wat betekent LCE?

Dit is de Locale Controle Eenheid van het FAVV (FAVV - Lokale controle-eenheden).

4. Moet er in een aankomstmelding van een rund een nummerplaat ingegeven worden?

Neen, dit is geen gegeven dat moet geregistreerd worden in een aankomstmelding van een rund op een beslag.

5. Zijn er wijzigingen op het vlak van de oormerken?

Neen, hier wijzigt er niets. Een rund dient nog steeds binnen de 7 dagen na geboorte geïdentificeerd te worden, bij verlies van een oormerk plaats je een hermerking. Een dier met één oormerk kan enkel rechtstreeks naar het slachthuis verhandeld worden door gebruik te maken van een slachthuisetiket. Het enige wat wel extra voorzien is vanaf juni, is dat je bij het bestellen van een hermerking kan aanduiden dat je deze niet binnen de 7 dagen na ontvangst zal kunnen plaatsen.

6. Wat als een dier tijdens het transport een oormerk verliest?

Dan verplaats je na deze vaststelling het dier rechtstreeks naar het volgend beslag of inrichting (bv. handelsstal van de handelaar) waar de hermerking kan aangevraagd worden. Als het verlies tijdens het transport naar het slachthuis gebeurd is, zal het slachthuis oordelen wat er dient te gebeuren.

7. Als ik bij een bestelling van een hermerking ‘Uitgestelde plaatsing’ aanduid, wat doe ik dan eenmaal de hermerking geplaatst is?

Je bevestigt per mail/fax/post aan de helpdesk dat de hermerking geplaatst werd. De helpdesk zorgt er vervolgens voor dat het dier terug het juiste statuut krijgt. Wacht in elk geval de bevestiging van de helpdesk af vooraleer je het dier verhandelt.

8. Is de nieuwe wetgeving ook van toepassing in Wallonië?

Absoluut, deze nieuwe wetgeving is nationaal, dus vanaf 13 juni ook in Wallonië van toepassing.

Webinar nieuw KB Identificatie en Registratie

Op 4 april 2022 organiseerde DGZ een webinar voor rundveehouders om hen wegwijs te maken in de nieuwe wetgeving Identificatie en Registratie rund. Hieronder vind je de presentatie en de filmpjes ervan, per onderwerp.

In de filmpjes en presentatie is nog sprake van een start van de nieuwe wetgeving op 2 mei 2022, maar deze is uiteindelijk gestart op 13 juni. Ook wordt er een immobiliteitsperiode van 7 dagen vermeld bij geboortes, maar die is ondertussen wettelijk vastgelegd op 10 dagen.

Om de filmpjes in een groter venster te bekijken, klik je eerst op het filmpje dat je wil bekijken en dan klik je rechtsonder op "YouTube". Het filmpje opent dan op die site waar je voor de optie volledig venster/full screen kunt kiezen.

Situering van de nieuwe wetgeving
Hoe kom ik aan de nieuwe documenten?
Uitgestelde hermerking
Nieuw KB samengevat
Op papier of digitaal werken?
Verandert het register?
KB epidemiologisch toezicht
Wat zijn de nieuwe documenten?
Een aantal nieuwigheden toegelicht
Verdere digitalisering

De andere webinars

DGZ organiseerde ook informatieve webinars voor vleeskalverhouders en voor vervoerders en handelaars. Die filmpjes kun je via de link hieronder bekijken.