078 05 05 23

  
Vandaag is België officieel vrij van brucellose en leucose.

Om deze vrije status te kunnen handhaven, is er een permanente opvolging/monitoring aan de hand van onderstaande onderzoeken. 

Houd er rekening mee dat rundveehouders verplicht zijn om elke verwerping te laten onderzoeken op brucellose. Wanneer je runderen importeert uit risicolanden moet je ook een aankooponderzoek laten uitvoeren.

Aankooponderzoek

Het aankooponderzoek voor brucellose/leucose is verplicht bij dieren die geïmporteerd worden uit landen met verhoogd risico én bij dieren die ingevoerd worden uit derde landen (niet EU-landen).

Het onderzoek geldt voor alle vrouwelijke runderen en fokstieren vanaf 12 maanden – voor meststieren is de leeftijdsgrens 30 maanden – die afkomstig zijn uit een risicoland/derde land of die er geboren zijn.

Tankmelkonderzoek

Om een scherpere opvolging van brucellose te kunnen handhaven, laat het FAVV op regelmatige basis tankmelkstalen van alle melkleverende beslagen analyseren op antistoffen tegen brucellose.

Winterscreening

Binnen de winterscreening worden bedrijven gescreend waarvan het aantal abortusmeldingen te laag is ten opzichte van het aantal geboortes op het bedrijf. Daarnaast vinden er ook onderzoeken plaats van dieren ingevoerd uit of geboren in landen met een verhoogd risico (tracing import risk).

Abortusonderzoek

In geval van abortus is het onderzoek op brucellose nog steeds verplicht. Dit onderzoek is gratis binnen het abortusprotocol.

Naast brucellose, worden de aangeleverde monsters binnen het abortusprotocol op verschillende andere mogelijke abortusverwekkers onderzocht.

Dit onderzoek kan de veehouder en zijn bedrijfsdierenarts dus heel wat nuttige informatie opleveren over de gezondheidstoestand van de veestapel.

Hoe deelnemen aan het abortusprotocol?

Abortusonderzoek is omwille van het brucellose-onderzoek verplicht. Is er op het bedrijf een abortus, bezorg de foetus en bijbehorende monsters dan aan DGZ.  

  • Lever voor zover dit mogelijk is een verse foetus, de nageboorte en serum van het moederdier. Als er geen foetus aanwezig is, kan je enkel het serum van het moederdier en de nageboorte meegeven.
  • Is de foetus klein, dan kan de dierenarts deze meegeven met de gewone koerierdienst van DGZ.
  • Een grote foetus (vanaf 5 maanden dracht) wordt gratis opgehaald op het bedrijf door de ophaaldienst van DGZ. Je kunt een ophaling aanvragen via deze website.